Послуги

Послуги

Вся виробнича діяльність Причорноморського ДРГП проводиться в рамках Державної програми розвитку мінерально-сировинної бази України та її окремих напрямків (підпрограми) за затвердженими проектами (держзамовлення). Всі види діяльності підприємства ліцензовані.

Причорноморське ДРГП виконує:

 • Геологічне й геофізичне вивчення території й прилягаючих акваторій Чорного й Азовського морів з метою одержання даних про геологічну будову, виявлення корисних копалин, вивчення гірничо-геологічних умов використання надр.
 • Морські сейсморозвідувальні роботи для геологічного вивчення надр, пошуків і підготовки глибокого буріння, перспективних на нафту і газ об’єктів, інженерно-геологічні, геолого-геофізичні дослідження на морських акваторіях України.
 • Підготовку вихідних інженерно-геологічних даних для проектування і будівництва, морських нафтогазопромислових споруд (трубопроводів, морських стаціонарних платформ та ін.).
 • Комплексне геологічне картування території.
 • Виявлення, якісну і кількісну оцінку корисних копалин і підрахунок запасів з метою отримання ліцензії на експлуатацію родовища.
 • Збір геологічної інформації, її аналіз, обробку і систематизацію, створення регіонального фонду геологічної інформації.
 • Ведення моніторингу геологічного середовища та екологічні дослідження на території діяльності.
 • Моніторинг підземних вод (гідрогеологічні та гідрохімічні визначення складу і якості, оцінка ресурсів), ендогенних і екзогенних процесів (видові і просторові характеристики, активність проявів), геохімічного стану ландшафтів (вміст і поширення природних і техногенних хімічних елементів і сполук).
 • Еколого-геологічне картування території.
 • Створення банку даних геологічної інформації для багатоцільового використання за допомогою єдиної комп’ютерної мережі.
 • Ведення державного водного кадастру та державного обліку використання підземних вод.
 • Узгодження умов спеціального водокористування в разі використання підземних вод.
 • Узгодження дозволів підприємствам, організаціям і установам незалежно від форм власності на право виконання проектних та будівельних робіт, пов’язаних з видобуванням підземних вод.
 • Виявлення недіючих гідрогеологічних свердловин і вжиття заходів щодо їх ліквідації або ремонту для подальшого використання.
 • Проведення робіт з пошуків, розвідки, картування та обліку підземних, природних і штучних порожнин.
 • Проектування спеціальних робіт по будівництву експлуатаційних свердловин на воду, дренажні роботи.
 • Буріння, ремонт та тампонаж експлуатаційних свердловин.
 • Інженерно-геологічні вишукування.
 • Еколого-геологічні вишукування території промислово-міської агломерації.
 • Лабораторні дослідження води, грунтів, нерудних корисних копалин.
 • Комп’ютерні послуги зі створення електронних карт різного призначення.
Відправити повідомлення
close slider

WhatsApp chat