Мониторинг окружающей среды

Моніторинг навколишнього середовища

Значне місце в комплексі геологорозвідувальних робіт підприємства займають гідрогеологічні, інженерно-геологічні та еколого-геологічні дослідження. Гідрогеологіческіе умови регіону і, перш за все, нерівномірний розподіл по площі і забезпеченість прогнозними ресурсами підземних вод, придатних для водопостачання, визначають спрямованість гідрогеологічних робіт на території діяльності підприємства. Підземні води в регіоні є основним джерелом водопостачання, а в деяких районах і єдиним. Брак питної води відчувають багато населених пунктів, а в подальшому очікується ще більше зростання водного дефіциту. Тому основними завданнями найближчого часу є:

  • Забезпечення раціонального використання ресурсів і запасів підземних вод, запобігання їх забруднення і виснаження.
  • Поліпшення питного водопостачання та забезпечення населення екологічно чистою питною водою.

Для вирішення цих завдань передбачаються в першу чергу гідрогеологічні та моніторингові роботи регіонального плану, які виконуються по всій території діяльності підприємства, відповідно до Державних програм і Законів України, а саме:

  • Переоцінка прогнозних ресурсів і експлуатаційних запасів підземних вод Причорноморського артезіанського басейну;
  • Ведення ГВК, державного обліку використання підземних вод, моніторингу ресурсів і запасів підземних вод.

В рамках моніторингу вивчається рівневий режим і показники якості підземних вод в природних умовах, а також в зоні впливу різних техногенних факторів (водоотбор, водні меліорації і ін. ). Проводиться збір та узагальнення даних по використанню підземних вод на території діяльності підприємства, дається оцінка стану і прогноз зміни рівневого режиму підземних вод, надається інформація органам місцевого самоврядування з рекомендаціями щодо раціонального використання підземних вод, запобігання їх виснаження і загрязненія. Актуальним питанням є поліпшення питного водопостачання на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, де лише 60% населення забезпечено централізованим водопостачанням. Це переважно мешканці міст і селищ міського типу. Майже 300 населених пунктів користуються привізною водою або побутовими колодязями, обладнаними на ґрунтові води незадовільного екологічного стану. Ця проблема вирішується шляхом виконання робіт з пошуків питних підземних вод та буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин згідно ряду законодавчих документів України щодо забезпечення населення екологічно чистою питною водою. Це, в першу чергу, «Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води», зокрема на території Херсонської області, а також Загальнодержавна програма «Питна вода України». З початку робіт пробурено і передано водокористувачам 230 свердловин з сумарним дебітом 33 тис. м3 / добу. Приріст запасів питних підземних вод склав 18 тис. м3 / добу. Розвідано 40 родовищ питних підземних вод. Значна їх частина (Херсонське, Цюрупинське, Вознесенське, Котовське, Ізмаїльське та інші) експлуатується для централізованого господарсько-питного водопостачання населення. В 2007 р. в рамках державної “Програми комплексного розвитку Українського Придунав’я», виконана розвідка і геолого-економічна оцінка Придунайського родовища питних підземних вод в Ренійському районі Одещині. Експлуатаційні запаси за промисловими категоріями затверджені ДКЗ України в кількості 80 тис. м3 / добу. Введення родовища в експлуатацію дозволить вирішити проблему забезпечення населення південно-західного регіону, а на перспективу і м. Одеси, якісною питною водою з підземних джерел. Для розвитку курортно-рекреаційних зон регіону розвідано 8 родовищ мінеральних бальнеологічних підземних вод (Куяльницьке, Сергіївське, Одеське, родовища Скадовської медичної зони: Хорли, Залізний Порт та інші). За останнє десятиліття для промислового розливу в пляшки мінеральної природної столової, лікувально-столової води, розвідані родовища Іверське, Кароліно, Зелена Зірка, Магнолія, Куяльник, Червонохутірське, Кривоозерське та ін. Проводяться роботи з гідрогеологічного довивчення території масштабу 1: 200 000 зі складанням і виданням гідрогеологічних карт нового покоління, які відображають сучасний стан гідрогеології, водогосподарче навантаження і перспективи проведення подальших пошуково-розвідувальних робіт. Наявність на підприємстві парку бурових установок і фахівців гідрогеологів високої кваліфікації, дає можливість проводити роботи з: розробки проектів, буріння, ремонту експлуатаційних свердловин на воду. Природні умови території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей визначили надзвичайно активний розвиток небезпечних інженерно-геологічних процесів, в першу чергу таких, як зсуви, абразія, підтоплення. Це визначає актуальність виконання на постійній основі моніторингу поширення та розвитку інженерно-геологічних процесів і явищ з метою геологічного забезпечення УІАС НС та протизсувних заходів та виконання Державних програм спрямованих на запобігання та боротьбу з підтопленням земель, а також на організацію протизсувних заходів. Прі виконанні інженерно геологічних досліджень з вивчення та моніторингу небезпечних екзогенних геологічних процесів (ЕГП) використовуються сучасні високотехнологічні прилади та ГІС – технології, які дозволяють отримувати більш достовірні дані про динаміку та умови розвитку процесів і прогнозувати їх активізацію. Підприємство також має значний досвід у проведенні еколого-геологічних досліджень з картування територій, на яких відбулися зміни природних умов під впливом різних техногенних факторів , моніторингу забруднення підземних вод і грунтів зони аерації; оцінки впливу промислових і водогосподарчих об’єктів на навколишнє середовище; комплексного вивчення еколого-геологічного стану промислово-міських агломерацій і ділянок розміщення полігонів твердих промислових відходів зі створенням електронних баз даних і цифрових карт.

Відправити повідомлення
close slider

WhatsApp chat