Морські геофізичні дослідження

Морські геофізичні дослідження

Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство виконує морські геофізичні роботи з метою пошуків і розвідки родовищ нафти і газу. Комплекс включає сейсморозвідувальні роботи двох модифікацій, магнітометри, донну гравіметричну зйомку, магнітотелуричне зондування.

Колектив геофізиків має багаторічний досвід роботи, всі родовища вуглеводнів шельфу Чорного й Азовського морів виявлені за матеріалами, отриманим одеськими геофізиками. У цей час ведуться роботи в найбільш перспективних районах Чорного моря: Керченському й північно-західному шельфах, в Азовському морі.

науково-дослідницьке судно «Искатель»

Сейсморозвідувальні роботи середнєчастотної модифікації виконуються методом відбитих хвиль (МОВ), способом загальної глибинної точки (ВГТ) профільної модифікації 2D. Метод дозволяє отримати точні кількісні дані про будову земних надр і направити буріння на перспективні ділянки. Роботи виконуються з борту спеціалізованого науково-дослідницького судна «Искатель » 1977 року побудови, водотоннажністю 1167т.

Метод ВГТ – мобільний, річний обсяг роботи партії може становити 10000 лін. км профілів. На відміну від наземної, морська сейсморозвідка, порівняно недорогий метод. Роботи виконуються на ходу судна в автоматичному режимі збудження і прийому сигналу. Реалізується флангова система спостереження. база прийому 3000 м, Вибуховий інтервал 50 м. У 2003 році проведено технічне переоснащення НДС «Искатель», встановлений прийомореєструющий сейсмокомплекс компанії Іnput / Output (США), джерело сигналу SleeveGun -25 л, Збільшені потужності компресорів. інтервал спостереження12,5 м (240 кан. , цифровий прийомний пристрій MSX). Реєстрація з діскретом 2 мс у форматі 8058 SEGD.

Морські сейсморозвідувальні роботи СГТ виконуються в комплексі з гідромагнітною зйомкою. Дані сейсморозвідки про будову осадових шаруватих товщ, які засновані на використанні щільнісних властивостей, доповнюються інформацією про магнітні параметри, які дозволяють прогнозувати речовинний склад і тектонічну обстановку. Для гідромагнітної зйомки використовується гідромагнітометр MAGІS-300 фірми ІXSEA (Франція). Робота магнітометра заснована на Магнітному Ядерному Резонансі (RMN), точність виміру модуля вектора напруженості 0,0035 nт / Hzl / 2.

Донна гравіметрична високоточна зйомка шельфової зони морів виконується з метою детального вивчення різниці прискорень сили ваги на дні водних басейнів, виявляє щільнісні неоднорідності геологічного розрізу. Гравіметрія — інтегральний метод, але з урахуванням диференційованих даних про структурну будову, які отримують сейсморозвідувальними методами, у похідних полях гравіметричного поля можна виділити складову поля, яка обумовлена ​​літологічними факторами. Гравіметрове поле містить інформацію про глибинну будову, доповнюючи відомості сейсморозвідки даними про генетичну природу структур, елементів тектоніки та ін.

Морскі гравіметричні дослідження здійснюються за допомогою донного гравіметра ГДВ-К. Виміри відносної різниці прискорення сили ваги можливі на дні басейнів до глибини 200 м, Здійснюються з точністю до 0,08 мГал.

З 2007 р. Морська ГГЕ освоїла і впровадила комплекс сейсморозвідки з високою роздільною здатністю. Метод дозволяє з великою детальністю вивчати перспективні в нафтогазоносному відношенні ділянки, зони «аномалій типу поклад», виявлені середнєчастотною сейсморазведкої за умови неглибокого залягання (~ до1500 м), продуктивних горизонтів. Сейсморозвідувальні роботи сейсморозвідки з високою роздільною здатністю виконуються з борту НДС «Топаз». Джерелом точкового сигналу є однокамерний пневмовипромінювач Bolt-10іnс3 (0,16 л). Набортні дизель-компресори (DK-2) в кількості 2 шт. забезпечують тиск 140 атм. при інтервалі випромінювання12,5 м. Прийом сигналу здійснюється 48-канальної цифровою сейсмокосою XZone на базі 147м. Відстань між центрами груп 3,125 м. Реєструється високочастотний сигнал системою збору та контролю XZone «BottomFіsh», діскрет – 0,5 мс. Запис сейсмічного сигналу ведеться на магнітооптичні диски (по 640 Мбт) в форматі SEGD- 8058. Сістема спостереження, яка реалізована за вибуховим інтервалом12,5 м, забезпечує кратність простежування границь, що відбивають 8 x 6 * (сумотраси Х кратність), видимий крок за профілем 1,5 м.

Метод комбінованого магніто-телуричного зондування (КМТЗ)

З 2008 року в ПричорноморДРГП освоюється і впроваджується методика морських електророзвідувальних досліджень найбільш сучасної модифікації комбінованого магніто-телуричного зондування (КМТЗ). Метод, заснований на вивченні природного нестаціонарного електромагнітного поля Землі, широкого діапазону частот, що виникає в результаті атмосферних та іоносферних варіацій, дозволяє вирішувати геологічні завдання як регіонального плану, так і прогнозування нафтогазоносності локальних об’єктів. Глибинність досліджень методом КМТЗ варіює від перших сотень метрів до перших сотень кілометрів. В процесі робіт, на поверхні Землі (дна) реєструються 5 компонент електромагнітного поля: дві ортогональних горизонтальних електричних компоненти й три магнітних компоненти (дві ортогональних горизонтальних і вертикальна), Ex, Ey, Hx, Hy, Нz, характер яких залежить від будови й літології геологічного середовища, тобто містять інформацію про геологічну будову.

Вимір електричних і магнітних компонентів поля проводиться за допомогою станцій MTU-5, вимір електричних компонентів поля – MTU-2E, виробництва компанії Phoenix Geophysics Ltd. Phoenix MTU система – це апаратурно-програмний комплекс, що дозволяє проводити синхронізовану реєстрацію магнітних і електричних компонентів електромагнітного поля в 5 пунктах у діапазоні від десятків кГц до десятитисячних часток Гц. Комплект приладів, якими оснащена геофізична партія для виконання морських робіт, включає: один прилад МTU-5 для базового пункту, 3 прилади МTU-5 для базового пункту, 3 прилади МTU-5, (п’ятикомпонентні), і 2 прилади МTU-2Е, (двокомпонентні). Морські дослідження КМТЗ виконуються з борту НДС «Искатель».

Крім геофізичних робіт з метою пошуків родовищ нафти і газу з 2006 року проводиться комплексне геохімічне картування і прогнозно-геохімічне моделювання за методикою, розробленою в інституті геолого-екологічних проблем Донбасу. Морські роботи виконуються з борту НДС «Диорит», спеціалізованого бурового судна 1982 року побудови і полягають у відборі проб донних опадів і придонної води, які потім проходять долабораторну й лабораторну обробку та аналіз. Всі роботи, пов’язані з геофізичними і геологічними дослідженнями на морі є високоякісними і точними, завдяки роботі фахівців гідрографічного загону, робота якого полягає у визначенні місцезнаходження і точної прив’язки судна в море. Використовуються сучасна супутникова навігаційна система DGPS і спеціалізована навігаційно-гідрографічна програма «Pіlot».Аналіз матеріалів морських польових досліджень, обробка та геолого-геофізична інтерпретація даних

Завершальним етапом геофізичних і геохімічних робіт є аналіз матеріалів морських польових досліджень, обробка та геолого-геофізична інтерпретація даних із залученням відомостей за результатами буріння, написання звітів за результатами виконаних робіт, надання рекомендацій з пошуково-розвідувального буріння на вуглеводні. Камеральні роботи здійснюються творчим колективом інтерпретаторів, що володіють глибокими знаннями геології, сейсмогеологических умов регіону, які володіють специфікою обробки та інтерпретації морських геофізичних матеріалів з використанням сучасних спеціальних програм по обробці геофізичних даних. Від редакції сейсмограм до картопобудови робота виконується на PC в інтерактивному режимі, з візуалізацією й контролем на різних етапах.

Відправити повідомлення
close slider

WhatsApp chat