Морські геологічні дослідження

Морські геологічні дослідження

До цього виду робіт можна віднести наступне: регіональні геологічні, сейсмоакустичні, магнітометричні, гідролокаційні, еколого-геологічні, інженерно-геологічні дослідження різних масштабів, розвідка родовищ корисних копалин.

Основним завданням геологічної зйомки є пізнання геологічної будови донних відкладів і нестратифікованих утворень, виявлення і встановлення закономірностей розміщення корисних копалин й обгрунтування раціонального природокористування в межах морського дна і, перш за все, його прибережних районов.

По результатами геолого-зйомочних робіт створюється наукова основа прогнозування і пошуків корисних копалин, визначаються напрямки подальших морських геологорозвідувальних робіт, обґрунтовуються різні види досліджень, а також інших господарських і природоохоронних заходів.

науково-дослідницьке судно «Топаз»

Для вирішення цих завдань використовується донний пробовідбір вібропоршневою трубкою з глибиною апробування до 4 м, екологічний пробовідбір донним черпаком з борта науково-дослідницького судна «Топаз» водотоннажністю 276 т.

науково-дослідницьке судно «Диорит»

Буріння інженерно-геологічних і картувальних свердловин проводиться з борта науково-дослідницького судна «Диорит» водотоннажністю 1130 т. У процесі робіт виконується геологічний опис порід, відбір проб і зразків на різноманітні види аналізів згідно методикам, які затверджені Державною геологічною службою.

плавучий понтон «Дацит»

Буріння інженерно-геологічних свердловин в акваторіях портів і на мілководді проводиться за допомогою плавучого понтона «Дацит», на борту якого знаходиться бурова установка УГБ-50М. Буріння здійснюється при глибинах морського дна від 1 до10 м, на глибину до 30 м. За результатами морських польових геологічних і лабораторних досліджень складаються багатоцільові геологічні, еколого-геологічні, інженерно-геологічні, літологічні й різноманітні спеціалізовані карти з використанням ГІС – технологій.

Відправити повідомлення
close slider

WhatsApp chat