Сфера досліджень

Сфера досліджень

У сферу досліджень підприємства входять:

  • Морські геологічні та геофізичні дослідження
  • Регіональні геолого-зйомочні роботи м-ба 1: 200 000
  • Геологічна зйомка м-ба 1: 50 000 та інші більш великомасштабні зйомки
  • Пошуки корисних копалин (у тому числі підземних вод)
  • Вивчення екзогенних геологічних процесів (інженерно-геологічні роботи)
  • Моніторинг навколишнього середовища

Морські дослідження включають в себе наступні роботи: регіональні геологічні, сейсмоакустичні, магнітометричні, гідролокаційні, еколого-геологічні, інженерно-геологічні дослідження різних масштабів, розвідку родовищ корисних копалин.

ПДРГП виконує морські геофізичні роботи з метою пошуків і розвідки родовищ нафти і газу. Комплекс включає сейсморозвідувальні роботи двох модифікацій, магнітометрію, донну гравіметричну зйомку, магнітотелуричне зондування.

Регіональні геолого-зйомочні роботи м-ба 1: 200 000 є базовою основою для всіх наступних видів геологічних робіт. Територія діяльності ДРГП повністю охоплена геологічною зйомкою м-ба 1: 200 000, а також частково геологічною зйомкою м-ба 1: 50 000 та іншими більш великомасштабними зйомками.

В межах інженерно-геологічного напрямку проводиться вивчення екзогенних геологічних процесів, дослідження зсувів, підтоплення, ерозії ґрунтів, осідань над гірничими виробками, карсту, їх поширення, динаміки, можливого впливу на об’єкти житлово-комунального і виробничого секторів.

Цілеспрямовано проводяться пошуки питних і технічних підземних вод для організацій, централізованого водопостачання населених пунктів області, мінеральних вод для розвитку курортно-оздоровчого комплексу.

Підземні води в регіоні є основним джерелом водопостачання, а в деяких районах і єдиним. Брак питної води відчувають багато населених пунктів, а в подальшому очікується ще більше зростання водного дефіциту. Передбачаються в першу чергу гідрогеологічні та моніторингові роботи регіонального плану. В рамках моніторингу вивчається рівневий режим і показники якості підземних вод в природних умовах, а також в зоні впливу різних техногенних факторів (водоотбор, водні меліорації і ін. ).

Відправити повідомлення
close slider

WhatsApp chat