Технології

Технології

ПричорноморДРГП – єдине підприємство в Україні, що здійснює морські сейсморозвідувальні роботи.

Основний об’єм робіт проводиться сейсморозвідкою середньочастотної модифікації.

Мета робіт – пошук та підготовка для глибокого пошуково-розвідувального буріння перспективних на нафту і газ площ на акваторіях Чорного та Азовського морів. Для нашої держави це основний перспективний в нафтогазоносному відношенні регіон, тому морській сейсморозвідці, зараз виділяється велике значення і з результатами робіт на шельфі пов’язують основні перспективи по приросту запасів нафти і газу.

Цей метод являється самим прогресивним і визнаним в світовій практиці пошуків ВВ, дозволяє отримати точні кількісні дані про будову земних надр і направити буріння на перспективні ділянки. На відміну від суші морська сейсморозвідка порівняно недорогий метод (вартість 1 лін.км 1200-3000 грн).

Висококваліфікований колектив сейсмопартії має більш як 40-літній досвід роботи на українських шельфах та в Світовому океані, висококваліфіковані спеціалісти передають свій досвід молоді. Більшість родовищ газу і конденсату на Чорному та Азовському морях відкрито по сейсмічним матеріалам морських сейсморозвідувальних робіт отриманих нашими спеціалістами.

Сейсморозвідувальні роботи середньочастотної модифікації здійснюються з борта науково-дослідного судна (НДС) «Шукач». Роботи здійснюються за методикою МВХ СГТ, на ходу судна в профільному варіанті 2Д фланговою системою спостереження в автоматичному режимі збудження і реєстрації сигналу. Морська сейсморозвідка, як наука, постійно обновлюється. В 2002-2003 рр здійснено чергове технічне переозброєння НДС «Шукач» новітньою апаратурою INTPUT/OUTPUT.

В якості джерела сигналу використовується груповий пневмовипромінювач Sleevе Gun. Камери по 100, 150, 210 і 300inc3 змонтовані в двох лініях

Загальний робочий об’єм групи складає 1520inc3 (25л). Підбір конфігурації групи забезпечив стійку сигнал-посилку в діапазоні 4-120 Гц, енергія повтору не перевищує 10% основного імпульсу. Зведення камер досягається автоматично контролерами LONGSOT. Набортні дизель-компресори (DK-10) в кількості 6 шт забезпечують 72 л/хв., тиск 140 атм.

Прийом сигналу здійснюється 240-канальною цифровою сейсмокосою I/O MSX на базі 2987,5 м.

Відстань між центрами груп 12,5 м. Група складається з 14 гідрофонів типу Teledine T-4BX, що з’єднані паралельно на базі 17,55 м, розподіл чутливості в групі куполоподібне зі зваженим центром.
Перекриття сусідніх груп складає 29%. Сейсмічний сигнал в косі перетворюється в цифровий і оптоволоконним кабелем передається на реєстратор. Плавучість сейсмокоси і стабілізація на глибині забезпечується спеціальним наповнювачем «Ізопар» , буями і системою позиціювання DIGISCAN.

Реєстратор I/O MSX -3590, виконується запис сейсмічного сигналу на картриджі 3590 (по 10 Гбт) в форматі SEGD-8058.

Формат 8058 дозволяє реєструвати на одному носії порядку 2200 сейсмограм 8-ми секундного запису з дискретом 2 мс.

Реалізуєма система спостереження з підривним інтервалом 50м забезпечує кратність простеження відбиваючих границь 8х30* (сумотраси * кратність). Сейсмічний матеріал, отриманий з використанням нової техніки від попередніх відрізняється підвищеною розширеністю (більш кращий спектр), і збільшенням глибини досліджень (висока чутливість цифрової сейсмокоси).

Потужність робіт СГТ в сприятливий період (літній сезон) досягає 2000 км/міс. З 2007 року роботи сейсморозвідкою СГТ супроводжуються гідромагнітною зйомкою. Паралельно з сейсмічними спостереженнями вимірюється повний вектор індукції магнітного поля. Гідромагнітометр Magis300, що буксується за бортом, вимірює значення повного вектора з інтервалом 0,1 с. Реєстрація параметра магнітного поля, часу виміру, координат точки та інших даних ведеться набортним комп’ютером на оптичні носії (CD, DVD).

З 2007 р. ПричорноморДРГП освоєно і введено в виробництво комплекс високоточної сейсморозвідки. Сейсмічні роботи високоточної сейсморозвідки виконуються з борту НДС «Топаз».

Джерелом точкового сигналу є однокамерний пневмовипромінювач Bolt – 10inc3. Набортні дезель-компресори (DK-2) в кількості 2 шт забезпечують тиск 140 атм при кроці випромінювання 12,5 м. Прийом сигналу здійснюється 48-канальною цифровою сейсмокосою XZone на базі 147 м. Відстань між центрами груп 3,125 м.

Реєструється високочастотній сигнал системою збору та контролю XZone «Bottom Fish», дискет – 0,5 мс. Запис сейсмічного сигналу ведеться на магнітооптичні диски (по 1,2 Гбт) в форматі SEGD-8058.

Реалізуєма система спостереження з підривним інтервалом 12,5 м забезпечує кратність прослідковування відбиваючих границь 8 х 6 (сумотраси х кратність*), видимий крок по профілю 1,5 м.

Кінцевим етапом геофізичних робіт є аналіз морських польових досліджень, обробка і геолого-геофізична інтерпретація даних дослідних і дослідно-виробничих робіт сейсморозвідувальних робіт. Ці роботи здійснюються творчим колективом інтерпретаторів, що володіють глибокими знаннями геології, сейсмогеологічних умов регіону, володіють специфікою обробки та інтерпретації морських сейсмічних матеріалів з використанням обробляючої та інтерпретаційної системи SPS PC. Від редакції сейсмограм до картопобудови робота виконується на РС в інтерактивному режимі, з візуалізацією і контролем на різних етапах.

Є можливість реалізовувати нестандартні методики сейсмічних досліджень. Так, наприклад, Причорномор ДРГП має досвід роботи по глибинному сейсмічному зондуванню (ГСЗ) з реєстрацією сигналу донними станціями (OBS). Роботи виконуються з борту НДС «Шукач», при цьому використовуються джерела сейсмічного сигналу Sleevе Gun збільшеної конфігурації (33л).

Відправити повідомлення
close slider

WhatsApp chat