Магнітометричне обладнання

Магнітометричне обладнання

Сейсморозвідувальні роботи супроводжуються гідромагнітной зйомкою. Паралельно з сейсмічними спостереженнями вимірюється повний вектор індукції магнітного поля. Гідромагнітометр Magis300 (), що буксується за бортом, вимірює значення повного вектора з інтервалом 0. 1с. Реєстрація параметра магнітного поля, часу вимірювання, координат точки та ін. даних ведеться набортним комп’ютером на оптичні носії (CD, DVD). Дані сейсморозвідки про будову осадових шаруватих товщ, які засновані на використанні щильних властивостей, доповнюються інформацією про магнітні параметри, які дозволяють прогнозувати речовий склад і тектонічну обстановку.

Зразок карти, що отримують у результаті обробки даних гідромагнітометра

У ПричорноморДРГП освоюється і впроваджується методика морських електророзвідувальних досліджень найбільш сучасної модифікації комбінованого магніто-теллурического зондування (КМТЗ). Метод, заснований на вивченні природного нестаціонарного електромагнітного поля Землі, широкого діапазону частот, що виникає в результаті атмосферних та іоносферних варіацій, дозволяє вирішувати геологічні завдання як регіонального плану, так і прогнозування нафтогазоносності локальних об’єктів.

Станція МТЗ

Глибинність досліджень методом КМТЗ варіює від перших сотень метрів до перших сотень кілометрів. В процесі робіт, на поверхні Землі (дна) реєструються 5 компонент електромагнітного поля: два ортогональних горизонтальних електричних компонента і три магнітних компонента (дві ортогональних горизонтальних і вертикальна), Ex, Ey, Hx, Hy, Нz, характер яких залежить від будови і літології геологічного середовища, тобто містять інформацію про геологічну будову. Вимірювання електричних і магнітних компонент поля проводиться за допомогою станцій MTU-5, вимір електричних компонентів поля – MTU-2E, виробництва компанії PhoenixGeophysicsLtd. Phoenix MTU система – це апаратно-програмний комплекс, що дозволяє проводити синхронізовану реєстрацію магнітних і електричних компонент електромагнітного поля в 5 пунктах в діапазоні від десятків кГц до десятитисячних часток Гц. Комплект приладів, якими оснащена геофізична партія для виконання морських робіт, включає: один прилад МTU-5 для базового пункту, 3 прилади МTU-5, (п’ятикомпонентні), і 2 прилади МTU-2Е, (двокомпонентні). Морські дослідження КМТЗ виконуються з борту НДС «Шукач».

Програма для обробки даних, що отримують зі станції МТЗ

Крім геофізичних робіт з метою пошуків родовищ нафти і газу з 2006 р. на перспективних площах проводиться комплексне геохімічне картування і прогнозно-геохімічне моделювання за методикою, розробленою в інституті геолого-екологічних проблем Донбасу. Роботи виконуються з борту судна і полягають у відборі проб донних осадів і придонної води для подальшої лабораторної обробки.

В роботі використовується сучасна супутникова навігаційна сістема DGPS і спеціалізована навігаційно-гідрографічна програма «Pіlot». Завершальним етапом геофізичних і геохімічних робіт є аналіз матеріалів морських польових досліджень, обробка та геолого-геофізична інтерпретація даних із залученням відомостей за результатами буріння, написання звітів за результатами виконаних робіт, видача рекомендацій з пошуково-розвідувального буріння на вуглеводні. Камеральні роботи здійснюються колективом інтерпретаторів, що володіють знаннями геології, сейсмогеологических умов регіону, які володіють специфікою обробки та інтерпретації морських геофізичних матеріалів з використанням сучасних спеціальних програм по обробці геофізичних даних. Від редакції сейсмограм до картобудування робота виконується на PC в інтерактивному режимі, з візуалізацією і контролем на різних етапах.

Відправити повідомлення
close slider

WhatsApp chat