Види робіт та послуги

ПричорноморДРГП виконує:

 • Аналіз геологічної вивченості території;
 • Повний комплекс геологорозвідувальних робіт з пошуків, розвідки та промислової оцінки родовищ корисних копалин;
 • Комплексне геологічне, гідрогеологічне і еколого-геологічне картування, інженерно-геологічну оцінку розвитку небезпечних геологічних процесів як на суходолі, так і на морі;
 • Морські сейсморозвідувальні і магнітометричні роботи;
 • Геофізичні дослідження (каротаж) в свердловинах.
 • Оцінку стану ресурсів, запасів і якості підземних вод, забруднення радіонуклідами, важкими металами та іншими небезпечними сполуками в підземних водах, грунтах;
 • Моніторинг геологічного середовища, оцінку впливу техногенних і природних факторів на забруднення підземних вод і активізацію зсувів, карсту, підтоплення та ін. ;
 • Облік і аналіз запасів всіх видів корисних копалин, ведення кадастрів і реєстрів родовищ;
 • Складання геологічних висновків про геологічну будову і надання інформації наявності корисних копалин;
 • Проектування, буріння та облаштування експлуатаційних свердловин на воду;
 • Обгрунтування зон санітарної охорони питних водозаборів;
 • Підготовку пакетів матеріалів для отримання спецдозволів на надрокористування;
 • Геологічну експертизу матеріалів для продовження дії спеціальних дозволів на користування надрами;
 • Лабораторні дослідження проб гірських порід і мінеральної сировини, хімічний аналіз води, вивчення фізико-механічних властивостей порід;
 • Послуги по геоінформаційному забезпечення геологорозвідувальних робіт.
Відправити повідомлення
close slider

WhatsApp chat